Lovec 2/13

Prenos datoteke - Zgradba sodobnih lovskih krogel
(Lovec: Revija za lovstvo, lovsko kinologijo in varstvo narave - Letnik XCVI., št. 2 - Februar / svečan)