Test OK krogle - v vodi

prvi sod

Testni sod za strel v vodo se uporablja za testiranje krogel. Odprtina na sprednjem delu soda je pokrita z folijo,da voda ne izteka. Sod se napolni z vodo do vrha. Na zadnjem delu soda je obešena guma debeline 15mm, da krogla ne prebije dna. Sod mora biti v ležečem položaju. Strelja se na oddaljenosti 7-8 metrov skozi odprtino pokrito z folijo. Po strelu se voda izpusti, ostanki krogle pa ostanejo v sodu.

Sod je zelo uporaben za test krogle ob nabavi novega materiala za izdelavo. Če šarža materiala ni popolnoma enaka prejšnji, je razlika takoj vidna pri drobljenju krogle, tako da je možna neopazna korektura krogle, tako, da deluje zmeraj enako.

drugi sod

Prvi sod je zdržal 15 strelov,nato pa je odpadla prirobnica na strelni odprtini.

tri krogle izstreljene v sod

Izstreljene tri krogle v sod-voda izpuščena. Vidne so krogle ob zadnjem delu soda, na sprednjem delu pa drobci krogel.

stara krogla brez plastike

Test krogle, katera je bila izdelana pred 5 leti in nedokončana. Krogla ni imela vstavljene plastike v konico. Ob strelu v vodo se je samo prelomila na polovico. Za lov neuporabna.

stara krogla brez plastike

Stara krogla brez plastične konice in izvrtino globine 15 mm - normalne teže 6.9 grama pobrana iz Testnega soda.

guma na zadnjem delu soda

Krogla OK prebila vodo po dolžini soda in se zaletela v gumo 15mm debeline, katera je visela na zadnjem delu soda. Če gume nebi bilo bi verjetno prebila dno (7mm-6.9 grama).

kanister

Strel v plastični kanister kal 308-8,1 grama - 107 metrov.

Prvi strel - brez vode.

Krogla je kanister gladko prebila (luknja na vrhu).

Drugi strel - z vodo.

Kanister je razneslo, drobci pa so vidni na drugem delu kanistra (luknja v sredini).

© 2015 Lovska Krogla OK - Vse pravice pridržane